KOMPLEXNÍ DOTAČNÍ
PORADENSTVÍ

Pomůžeme vám vyhledat vhodný dotační program, jak ze strukturálních fondů EU, tak z evropských komunitárních programů. Provedeme vás celým procesem až do okamžiku proplacení dotace na váš účet, od počátku realizace vašeho projektu až po ukončení monitoringu v době jeho udržitelnosti. Poradíme vám i s výběrovým řízením a dohlídneme na splnění všech podmínek. S úspěšností nad 90 % patříme ke špičce v rámci celé Evropy.

ÚVĚRY A PŮJČKY

Díky síti spolupracujících bank a finančních institucí dokážeme zabezpečit úvěrové financování vaší investice. Pomůžeme vám získat nejvýhodnější podmínky na trhu, případně konkurenční nabídku pro srovnání. Oslovte nás ještě před první návštěvou banky a pomůžeme vám připravit podnikatelský plán i strategii.

PRIVATE EQUITY
FINANCOVÁNÍ

Spolupracujeme s řadou individuálních investorů, investičními fondy a business angely. Propojíme vás s potenciálními zájemci, připravíme vaši společnost na prodej, nebo vám vyhledáme vhodnou firmu ke koupi. Neomezujeme se pouze na ČR, ale disponujeme sítí ve všech státech, ve kterých působíme.

PODNIKATELSKÉ PLÁNY

Pokud potřebujete připravit celkovou koncepci svého podnikání nebo představit konkrétní obchodní myšlenku, pomůžeme vám sestavit vhodný podnikatelský plán. Všechny důležité údaje, fakta, klíčové faktory úspěchu a další aspekty, budou uspořádány v jeden dokument tak, abyste dosáhli cíle tím nejefektivnějším způsobem.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Naše právní oddělení se věnuje komplexním realizacím výběrových řízení jednak v návaznosti na dotační projekty, ale také pro ostatní zakázky ve veřejném sektoru i soukromých firmách. Ušetříme vám čas v náročném procesu, a díky osvědčeným postupům pomůžeme snížit i výslednou cenu soutěžené dodávky.

EASY® SW

Ve spolupráci s našimi holandskými kolegy jsme vyvinuli unikátní software určený pro HR pracovníky, který zefektivňuje proces vzdělávání zaměstnanců, při jeho plánování, monitoringu a reportingu. EASY® SW je vhodný pro projekty realizované s podporou dotací, ale i bez ní!

PODPORA STARTUPŮ

Spolupracujeme s několika akcelerátory jak v ČR, tak v zahraničí. Dokážeme objevit potenciál u začínajících podnikatelů a podpořit jejich nápady při vstupu na český nebo zahraniční trh.

COST BENEFIT
ANALÝZA

CBA zpracováváme v přípravné fázi náročných a komplexních investičních projektů. Naším cílem je poskytnout vám věrohodné informace o finanční a ekonomické stránce vašeho projektu, doporučit vám kroky k jeho realizaci a navrhnout vhodné financování.

INVESTIČNÍ POBÍDKY
A PODPORA PŘI EXPANZI

Pro zahraniční investory, kteří vstupují na český trh, ale i české společnosti, které rozšiřují výrobu, zabezpečíme získání daňové úlevy a podpory na vytvoření pracovních míst. S investičními pobídkami máme zkušenosti napříč Evropou, zejména v regionu CEE. Pomůžeme vám se vstupem na zahraniční trh a zabezpečíme všechny potřebné právní kroky, které souvisejí s expanzí.

VYHLEDÁNÍ
PARTNERA

Díky naší celoevropské působnosti disponujeme rozsáhlou sítí klientů napříč různými odvětvími, různých velikostí a s rozmanitými zkušenostmi. Pomůžeme vám najít partnera pro výzkumný projekt i vývoj nového produktu, dodavatele se specifickým know-how nebo partnera pro prodej v zahraničí.

MANAGEMENT
INOVACÍ

Expert z naší partnerské sítě vám pomůže s nastartováním změn uvnitř vaší společnosti, doporučí ty správné kroky k tomu, aby inovační proces byl efektivní a znamenal pro vaši firmu ekonomický přínos.

PODPORA VÝZKUMNÝCH
A VÝVOJOVÝCH ČINNOSTÍ

Pomůžeme vám naplánovat proces a vybrat ten nejvhodnější nástroj k podpoře vašeho výzkumného-vývojového-inovačního projektu, z nabídky specializovaných dotačních titulů, dalších zdrojů externího financování nebo daňových odpočtů.

Naše služby

Našim zákazníkům poskytujeme kompletní podporu v průběhu celého životního cyklu žádosti o dotaci,

čímž zajistíme maximální možné rozvinutí grantového potenciálu