Členovia našej Aliancie Vám ponúkajú prístup k Európskym a lokálnym grantovým príležitostiam

Pôsobnosť v mieste sídla žiadateľa

Sme k Vám blízko vo Vašich krajinách. Rozumieme Vášmu podnikaniu a môžeme Vám pomôcť v riešení Vašich rozvojových zámerov.

Paneurópska expertíza

Máme medzinárodné aj národné skúsenosti v oblasti grantového poradenstva a daňových systémov na národnej i európskej úrovni. Pri navrhovaní vhodného dotačného titulu pre Vaše rozvojové aktivity sa vždy snažíme navrhnúť optimálnu kombináciu verejného a súkromného financovania priamo určenú pre konkrétny prípad. Zaručujeme vysokú kvalitu našich služieb vo 20 európskych krajinách.

Nerobíme rozdiel medzi klientom zo súkromnej sféry a verejným sektorom.

Osobné a férové jednanie

Motivujú nás Vaše potreby. Pracujeme transparentne a priamo hovoríme o príležitostiach, ale aj rizikách.

Čo všetko ponúkame našim klientom:

Naprieč celou

škálou odvetví

Skúsenosti z

viac ako 20 krajín

Realizované dotácie

pre našich klientov

Niektorí z našich klientov: