Členovia našej Aliancie Vám ponúkajú prístup k Európskym a lokálnym grantovým príležitostiam

Pôsobnosť v mieste sídla žiadateľa

Sme k Vám blízko vo Vašich krajinách. Rozumieme Vášmu podnikaniu a môžeme Vám pomôcť v riešení Vašich rozvojových zámerov.

Paneurópska expertíza

Máme medzinárodné aj národné skúsenosti v oblasti grantového poradenstva a daňových systémov na národnej i európskej úrovni. Pri navrhovaní vhodného dotačného titulu pre Vaše rozvojové aktivity sa vždy snažíme navrhnúť optimálnu kombináciu verejného a súkromného financovania priamo určenú pre konkrétny prípad. Zaručujeme vysokú kvalitu našich služieb vo 20 európskych krajinách.

Nerobíme rozdiel medzi klientom zo súkromnej sféry a verejným sektorom.

Osobné a férové jednanie

Motivujú nás Vaše potreby. Pracujeme transparentne a priamo hovoríme o príležitostiach, ale aj rizikách.

Čo všetko ponúkame našim klientom:

Naprieč celou

škálou odvetví

Skúsenosti z

viac ako 20 krajín

Realizované dotácie

pre našich klientov

Niektorí z našich klientov:

Aktuality & názory:

Prečítajte si náš blog

Twitter

apr 25, 2018 @ 11:04
EFA Czech Team at The Smart Cities conference https://t.co/aMaVSKJVAO FundingAlliance photo
dec 14, 2017 @ 7:41
EFA international meeting 2017. We Rock Vienna Tour! https://t.co/YTcA6U3CVu FundingAlliance photo
1
nov 14, 2017 @ 18:26
We support application and approval of 30 million euros for training in the health care sector in NL this year. And more to come in next 5 years. Total amount of 320 million euro. https://t.co/eaLUoJAb0N
sep 6, 2017 @ 7:34
@FundingAlliance is @DLDConference innovation festival in @TelAviv. Boost top tech talent, connect with EU, funding for innovations.
2
3
apr 14, 2017 @ 12:07
The European Parliament gave its consent to additional €200 million for @EU_H2020 the current EUresearch and #innovation #funding programme!
4